Főoldal

Hírek

Időt nyerhetünk az űrlapokon kért adatok előkészítésével

Ahhoz, hogy az adatok rögzítése minél kevesebb időt vegyen igénybe, hasznos, ha előkészítik a következő adatokat:

Személyek összeírásánál:

 • személyi szám (CNP),
 • házasság esetén a házasságkötés éve,
 • a népszámlálás településén való letelepedés időpontja (év, hónap),
 • a legmagasabb iskolai végzettséget biztosító tanintézmény pontos neve, illetve a jelenleg látogatott tanintézmény pontos neve,
 • a munkahely teljes neve,
 • a külföldre távozott vagy a huzamosabb időre külföldre távozott személyek esetében tudni kell a településről való távozás időpontját (év).

Lakások összeírásánál hasznos előkészíteni, beszerezni a következő információkat:

 • az épület építésének időszaka,
 • az épület külső falainak építőanyaga,
 • lakószobák száma és összterülete négyzetméterben,
 • konyha (főzőfülke) felülete négyzetméterben.


Amennyiben október 24- ig egyetlen számlabiztos sem kereste fel Önöket, akkor ezt jelezni kell a polgármesteri hivatalnál, a 0219201 Romtelecom hálózatban, illetve az 1741 Vodafon hálózatban működő számok egyikén.
Ha valaki szabálytalanságot észlel az adatfelvétel során, bejelentheti az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács telefonos tudakozójában, a 0264-308208-as telefonszámon.

Tudni kell azt is, hogy a népszámlálás során az adatközlés és a hiteles válaszadás kötelező. A válaszadás megtagadása az 1502/2009-es kormányhatározat 21-es cikkelye értelmében szabálysértésnek minősül és büntetéssel jár.

Felekezeti közösségeket tájékoztattunk a népszámlálásról

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Arad megyei szervezetének munkatársai október 16-án a Belvárosi Baptista Közösségnek tartottak ismertetőt a népszámlással kapcsolatos teendőkről. Figyelembe véve a közösség egészséges magyarságtudatát és elkötelezett vallásosságát, egyben arra kérték fel a közösség tagjait, vállalják el önkéntesként a népszámlálással kapcsolatos tudnivalók népszerűsítését.
Szintén a múlt hétvégén a népszámlálással kapcsolatos tudnivalókról tartottak tájékoztató jellegű előadást a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházmegye Közgyűlésének a Brassó megye EMNT munkatársai.
Barcaújfaluban főként azt emelték ki, hogy az űrlapokon elírták a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház nevét: Evanghelică luterană sinodo-prezbiteriană (Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus) lett belőle, ami nagyon megtéveszti az evangélikus híveket. Romániában négy felekezet van, amelynek nevében benne van az evangélikus: Evanghelică de confesiune augustană (Ágostai hitvallású evangélikus) 15-ös kód (ezek a szászok), Evanghelică luterană sinodo-prezbiteriană (Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus) 16-os kód, ez lenne a magyar, de elkeresztelték, Creştină după evanghelie (Evangéliumi keresztény) 23-as kód, ez neoprotestáns egyház, valamint az Evanghelică (Biserica Evanghelică Română) (Evangéliumi (Román evangéliumi egyház)) 24-es kód.
Mint munkatársaink mondták, a nagy gond az, hogy az a magyar evangélikus, aki a számlálóbiztosnak csak annyit mond, hogy Evanghelică (Evangélikus), az automatikusan ebbe a 24-es kategóriába lesz besorolva, és a Román evangéliumi egyház sorait fogja gyarapítani. Kollégáink azzal a kéréssel fordultak a közgyűlés tagjaihoz, hogy minél több magyar evangélikust tájékoztassanak, hogy a népszámláláskor mondja azt, hogy Evanghelică luterană (Evangélikus-Lutheránus), és vigyázzon, hogy a 16-os kód legyen beírva.

Népszámlálással kapcsolatos sajtótájékoztatót tartottak Sepsiszentgyörgyön

Az EMNT monitorizálja a népszámlálást Háromszéken

A törvény adta lehetőséggel élve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kérést adott le Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton és Kovásznán, valamint a megyei népszámlálási bizottsághoz, és követni fogja a népszámlálás folyamatát. Az 1502/2009-es kormányhatározat értelmében a civil szervezetek megfigyelőket delegálhatnak a népszámlálás egész idejére a népszámlálási bizottságokba. El kell kerüljük a Nagyváradon, Marosvásárhelyen és Kolozsváron előfordult félretájékoztatásokat, a más településen vagy külföldön tartózkodó családtag nemzetiségét, anyanyelvét és vallási hovatartozását is bediktálhatja a róla nyilatkozó családtag vagy vele egy háztartásban élő személy. Amennyiben hasonló, vagy más problémával szembesül a lakosság, ha a kérdezőbiztosok a nemzetiséget ceruzával tüntetik fel vagy nem töltik ki, azonnal jelezzék a lakók a 0264-308.208 telefonszámon, vagy e-mailen, a nepszamlalas@emnt.org címen.

Elírták a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház nevét az űrlapon

Evangélikus vallású magyarok figyelmébe: az űrlapokon elírták a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház nevét, Evanghelică luterană sinodo-prezbiteriană (Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus) lett belőle, ami nagyon megtéveszti az evangélikus híveket. Háromszéken ezer magyar embert érint a probléma. Romániában négy felekezet van, amelynek nevében benne van az evangélikus: Evanghelică de confesiune augustană (Ágostai hitvallású evangélikus) 15-ös kód (ezek a szászok), Evanghelică luterană sinodo-prezbiteriană (Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus) 16-os kód, ez lenne a magyar, de elkeresztelték, Creştină după evanghelie (Evangéliumi keresztény) 23-as kód, ez neoprotestáns egyház, valamint az Evanghelică (Biserica Evanghelică Română) (Evangéliumi (Román evangéliumi egyház)) 24-es kód. A nagy gond az, hogy az a magyar evangélikus, aki a számlálóbiztosnak csak annyit mond, hogy Evanghelică (Evangélikus), az automatikusan ebbe a 24-es kategóriába lesz besorolva, és a Román evangéliumi egyház sorait fogja gyarapítani. Figyelmeztetünk minden magyar evangélikust, hogy azt közölje a népszámláló biztossal, hogy vallása Evangélikus-Lutheránus (Evanghelică luterană), és vigyázzon, hogy a 16-os kód legyen beírva!

Bukaresti roma szervezetek befolyása alá kerülhetnek a háromszéki roma vezetők

Bukarestbe járnak rendszeres képzésekre a háromszéki roma vezetők, ahol emberjogi kérdésekkel foglalkoznak. Az országos roma szervezetek nincsenek tekintettel a székelyföldi romák magyar anyanyelvére és sajátos identitására, minden képzés románul zajlik. Fennáll a veszélye annak, hogy a magyar anyanyelvű székelyföldi cigányság, amely a magyar nyelvű oktatási rendszeren keresztül a magyar közösséghez kapcsolódott, önállósodási tendenciát fog mutatni a Bukarestből befolyásolt vezetők hatására. Elképzelhető, hogy bukaresti nyomásra az autonómia ügyében is ellenségesen nyilvánulnak majd meg, vagy zsarolási potenciálként kezelik a magyar közösséggel szemben az autonómia kérdését.

A brassóiak beköltözése módosíthatja a sepsiszentgyörgyi etnikai arányokat

A románok aránya a sepsiszentgyörgyi Állomás negyedben 40%-ról 42%-ra nőtt az utóbbi tíz évben, 77 család költözött be Brassóból, a beköltözés elsősorban a tízemeletes tömbházakba irányul, ott már fele-fele arányban laknak magyarok és románok, a négyemeletes tömbházak esetében stagnálást regisztráltunk, a lakók kétharmada továbbra is magyar. Mivel az Állomás negyed 10%-át teszi ki a város lakosságának, így városi szinten 770 beköltöző román családdal is számolhatunk, a reális szám valamivel alacsonyabb, kb. 500 család, azaz 1300-1400 személy lehet, figyelembe véve a tényt, hogy az Állomás negyed kedveltebb beköltözési célpont, mivel könnyebb Brassóba ingázni, sokakat még oda köt a munkahely. Nőhet tehát a románok aránya Sepsiszentgyörgyön, de nem ismerjük eléggé a migrációs folyamatokat, hogy mennyire érintette őket a külföldi munkavállalási hullám.

„Otthonról haza!” Felhívás a Magyarországon élő erdélyiekhez

„Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.”(Tamási Áron)

Romániában 2011. október 20-31. között népszámlálásra kerül sor. Ezen a népszámláláson a külföldön élőket két csoportra osztják: akik tartósan, valamint akik ideiglenesen élnek külföldön. Románia lakosságába csak azok számítanak bele, akik az ideiglenesen külföldön élők csoportjába kerülnek.

Amennyiben Ön román állampolgár (is), és az elmúlt 12 hónapban volt otthon (Románia területén), akkor elvileg a csupán ideiglenesen külföldön tartózkodók kategóriájába esik. Fontos, hogy hozzátartozói így jelentsék be, vagyis hogy az otthon maradt hozzátartozóik Önöket a G (háztartás) űrlapra és a P (személyekre vonatkozó) űrlapra is felvezettessék. Ennek érdekében időben gondoskodnia kell arról, hogy otthon maradt hozzátartozójánál legyen egy fénymásolat az Ön személyazonossági igazolványáról, kiskorúak esetében születési bizonyítványról. Ha nem sikerül eljuttatnia a fénymásolatot, akkor az is megoldás, ha a személyi számukat (CNP) felírják a hozzátartozóik. Végső esetben a biztos ezek hiányában is köteles nyilvántartásba venni a közölt adatokat.

Kérjük, hogy az Ön nyilvántartásba vételével járuljon hozzá a magyar közösség számarányának növeléséhez, amely feltétele a romániai magyar közösség nyelvi és kulturális jogainak megtartásának és fokozott érvényesítésének.

Lehetőségei szerint népszerűsítse felhívásunkat Erdélyből elszármazott barátai, ismerősei körében is. További információk a www.magyarnaklennijo.ro honlapon, illetve a nepszamlalas@emnt.org e-mail címen.

Segítségét köszönjük!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
népszámlálási bizottsága

Sajtótájékoztató Temesváron

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által működtetett Demokrácia Központ temesvári irodája szeptember 28-án 11 óra 30 perctől a sajtó jelenlétében, ünnepélyes keretek között zárja le az ezredik egyszerűsített honosítást igénylő mappát. Az eseménnyel egyetemben a közelgő népszámlálásról tart rövid ismertető sajtótájékoztatót az EMNT Temes megyei szervezetének elnöke, Kása Zsolt.

Sajtótájékoztató Erdővidéken

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács erdővidéki szervezete sajtótájékoztatót tart szeptember 28-án 11 órakor a baróti Demokrácia Központ székházában. A sajtótájékoztató témája a küszöbön álló romániai népszámlálás, ahol bemutatjuk az EMNT erdővidéki szervezete „Valljuk magunkat magyarnak!” népszámlálási kampányát is.

Sajtótájékoztató Sepsiszéken

2011. szeptember 28-án, szerdán 10 órai kezdettel az EMNT-EMNP népszámlálási kampányáról tart sajtótájékoztatót az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki szervezete. Az eseményen jelen lesz Jakabos Janka, a sepsiszéki EMNT elnöke, valamint Nemes Előd ügyvezető igazgató.

Kampány a népszámlálásért Fehér megyében

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kiemelten fontosnak tartja a népszámlálást, ezért minden megyében, ahol rendelkezik területi szervezettel, kampányt indít azzal a céllal, hogy a magyarság minél szélesebb körben tájékoztatást kapjon, és vállalja magyarságát. Fehér megyében az EMNT népszámlálási kampányában segítséget nyújt az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Szórványért szakcsoportja, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium cserkészcsapata is - nyilatkozta Turzai Orsolya, a nagyenyedi Demokrácia központ vezetője. Nemcsak fiatalokat, diákokat, hanem a városi közönséget is várják október 6-án, este 7 órakor a Bethlen-kollégium nagytermében szervezett gitárestre, amelyen a Kolozsvári Barátok Band együttes lép majd fel. Hasonló jellegű rendezvényt tartanak október 22-én Magyarpéterfalván is, ahol egy zenés felvonulással kezdő szüreti bálon vehetnék majd részt a környék lakói. Az irodavezető elmondta, kulturális, közösségi programjaikon túl szórólapok osztogatásával bátorítják az embereket, hogy vallják magyarnak magukat.

Valljuk magunkat magyarnak!

Bardócz Csaba ikafalvi református lelkipásztor, a Kézdiszéki Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet a küszöbön álló romániai népszámlálás rendkívüli fontosságára, valamint az EMNT népszámlálási kampányára. Fogyunk – hangsúlyozta Bardócz Csaba –, mert míg az 1977-es népszavazáskor 1,71 millió személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek, 1992-re 1,62 millióra, 2002-re pedig 1,43 millióra csökkent a romániai magyarság száma. A lelkipásztor elmondta: az egyszerűsített honosítás mellett a népszámlálás kiemelt fontossággal bír, ezért október 20-ig népszerűsítő tevékenységeket folytatnak, hogy minél többen vallják magukat magyarnak, és semmiképpen ne székelynek, csángónak vagy más nemzetiségűnek. Figyelmeztetett, hogy mindenki ellenőrizze le, hogy a kérdezőbiztos töltő- vagy golyóstollal, és nem ceruzával töltötte ki az űrlapot. Akik nem tartózkodnak az országban, vagy más városban egyetemisták, azok családtagjainál legyen kéznél a személyazonossági kártyájuk másolata, hogy őket is tudják nyilvántartásba venni. Az űrlap a második állampolgársága vonatkozó kérdést is tartalmazza. A magyar állam nem közli senkivel, hogy ki kapta meg a magyar állampolgárságot, ezért senkinek nem kötelező erről nyilatkozni, hiszen nem tudni, mi a szándéka a román államnak ezzel a kérdéssel kapcsolatosan – mondotta a lelkész. Ha pedig valakit október 24-ig nem keres fel a számlálóbiztos, azt jelezni kell a polgármesteri hivataloknál. Az EMNT a kampány időszakában, október 1–20. között szórólapot juttat el minden székelyföldi magyar ember postaládájába.

Sajtótájékoztató Szatmárnémetiben

Szeptember 26-án, hétfőn az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szatmári szervezetének elnöke, Veres-Kupán Enikő sajtótájékoztatót tart 14 órától a Demokrácia Központban az Árpád (Vasile Lucaciu) utca 18 szám alatt. Az érintett témák között a népszámlálás illetve a nemrég bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárt célkitűzései szerepelnek.

Fontos: kolozsvári számlálóbiztosok figyelmébe!

Kolozsváron csütörtökön és pénteken (szeptember 22-23.) kerül sor a jelentkezett számlálóbiztosok képzésére, tesztelésére. Nagyon fontos, hogy minden magyar számlálóbiztos vegyen részt ezeken, aki nem jelenik meg, azt nem fogják tudni alkalmazni. A képzéseket a következő órarend szerint tartják:

 • csütörtökön 17-19 óra között az A-C kezdőbetűs névvel rendelkező személyeknek
 • csütörtökön 19-21 óra között a D-L kezdőbetűs névvel rendelkező személyeknek
 • pénteken 17-19 óra között az M-P kezdőbetűs névvel rendelkező személyeknek
 • pénteken 19-21 óra között az R-Z kezdőbetűs névvel rendelkező személyeknek

Jövő szerdán (szeptember 28-án) 17-19 óra között pedig azok vehetnek részt képzésen, akik bizonyítható okok miatt nem tudtak részt venni ezen a héten. A képzések a Szentgyörgy (Béke, Blaga) téren az Egyetemisták Művelődési Házában („Studház”) kerülnek megszervezésre a Polgármesteri Hivatal által.

Forrás: www.nepszamlalas.ro

Sajtótájékoztató Székelyudvarhelyen

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki szervezete sajtótájékoztatót tart szeptember 22-én, csütörtökön 12.00 órától, a Vár utca 4. szám alatti EMNT irodában. Napirenden az októberi népszámlálás valamint a Néppárt bejegyzése szerepel.

Sajtótájékoztató Nagyváradon

Szeptember 22-én, csütörtökön 11 órától sajtótájékoztatót tart az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezete. A sajtótájékoztatón az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséről, az EMNT-EMNP közös, a népszavazás során magyarságunk felvállalására buzdító kampányának kezdetőről tájékoztatják a sajtó képviselőit. A sajtótájékoztatón rész vesz Zatykó Gyula, az EMNP ideiglenes elnökségének tagja, Török Sándor, az EMNT Bihar megyei elnöke, valamint Csomortányi István, az EMNP Partiumi szervezési megbízottja.

Sajtótájékoztató Marosvásárhelyen

2011. szeptember 23.-án, pénteken, 13 órai kezdettel Tőkés László EP-alelnök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke sajtótájékoztatót tart, az EMNT Maros megyei szervezetének székhelyén (Marosvásárhely, Klastrom/Mihai Viteazul utca 40. szám). A Lomnici Zoltánnal az Emberi Méltóság Tanács vezetőjével, valamint Kincses Előd ügyvéddel közösen tartott sajtótájékoztató témái között a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem helyzete, a Tőkés László meggyilkolására uszító újságcikk ügyében kezdeményezett vizsgálat eredménye, valamint a magyarságot érintő legutóbbi jogsérelmek kérdése szerepel. A sajtótájékoztató keretében Tőkés László püspök megáldja a népszámlálási kampányban résztvevő mobilcsapatokat is.

Elindult az EMNT-EMNP népszámlálási kampánya

Mától hivatalosan is elindult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács - Erdélyi Magyar Néppárt népszámlálási kampánya. Szeptember 22-én, csütörtökön Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, a következő napokban pedig Erdély több településen is sajtótájékoztatót tartunk a népszámlálásra való felkészülési kampány kezdetéről az EMNT-EMNP területi szervezeteinek képviselői. Mindazok, akik segíteni szeretnének a kampányban, a helyi Demokrácia Központban valamint a nepszamlalas@emnt.org emailcímen jelentkezhetnek.

Jelentkezzen népszámlálási biztosnak Kolozsváron!

A népszámlálás mindig kiemelt esemény egy település életében, a magyarság szempontjából többszörösen is fontos, hiszen ez fogja megszabni helyünket, a magyarok számarányát Kolozsváron. A számlálóbiztosok a népszámlálás sikerének megalapozói, lelkiismeretes munkavégzésük az eredményes és főleg tisztességes cenzus egyik legfőbb záloga. A számlálóbiztosok feladata október 20-a és 31-e között egy számára kijelölt körzet összes lakójának lekérdezése, a lakásokra és személyekre vonatkozó kérdőívek kitöltése. A számlálóbiztos napi 50 lej adózandó javadalmazásban részesül, a munka legalább 15 napot tart. Állami alkalmazottak szabadnapokat igényelhetnek erre az időtartamra.

Érdeklődni az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodájában is lehet, a Jókai (Napoca) utca 4 szám alatti 67-es lakrészben, ahol a részletek mellett a szükséges iratcsomó összeállításában is segítséget nyújtunk.

Telefonszám: 0264-455061
E-mail: nepszamlalas@emnt.org

A jelentkezési űrlapot a Monostori (Moților) út 7-es szám alatt működő Lakossági Információs Központnál (Centrul de Informare pentru Cetățeni) lehet benyújtani szeptember 15-ig.

Szász Péter
az EMNT Kolozs megyei alelnöke