Főoldal

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan történik a nemzetiségek kódolása?
A nemzetiségek kódolása két szinten történik. A magyar az 1101-es, az ungur az 1102-es és a székely az 1103-as kódon kerül kódolásra. A számlálóbiztosnak kötelessége az általunk megnevezett nemzetiséget ráírni a kérdőívre, a nemzetiség kódolása később történik. Amennyiben sem az ungur sem a székely kategória jelentõs arányban nem lesz jelen, a kódolás második fázisában egybevonják a magyarral.
Hogyan történik a vallási hovatartozás kódolása?
Első lépésben a számlálóbiztos lejegyzi válaszunkat, abban a formában, ahogyan az összeírt személy nyilatkozik, majd utólag kódolja. Ide kattintva megnézhetjük a vallási felekezetek kódjait.
Mi történik, ha valaki nem tartózkodik ott, ahová a személyi igazolványa szól?
Ha valaki nem tartózkodik ott, ahová a személyi igazolványa szól, a háztartásban élő felnőtt családtagjai bediktálhatják annak adatait, vagyis javasolt, hogy ha van a családban más városban élő egyetemista, vagy külföldön tartózkodó rokon, akkor a családnál legyen annak személyi igazolványáról egy másolat (vagy ismerjék a pontos személyi számot). Ezeket a személyeket a hivatalos és ideiglenes lakhelyükön is megszámolják. Utólag a statisztikai hivatal a kettős számlálást kiszűri. Ennek lényege, hogy inkább kétszer legyen megszámolva valaki, mint egyszer se.
Mi történik, ha senki sincs otthon?
Ha valaki nem tartózkodik otthon, és a számlálóbiztos többszöri felkeresésre se találja otthon a személyt, akkor a biztos a szomszédok válaszai alapján tölti ki az íveket, leszámítva a VALLÁSRA, ETNIKUMRA, ÉS ANYANYELVRE vonatkozó részeket.
Második állampolgárság esetén?
Hogy ki milyen állampolgárként lesz bejegyezve, az csakis a saját, egyéni bevallása alapján történik. Nem kötelezhető senki arra, hogy bevallja kettős állampolgárságát, de arra sem buzdítható, hogy ezt ne tegye meg. Erre jó válasz nincs.
Helyi identitás megnevezése?
Fontos, hogy a válaszadók ne nevezzenek meg helyi identitásokat, mint például: erdélyi, szatmári, kolozsvári, gyimesi stb., mert ezeket a ROMÁN nemzetiség kategóriába fogják besorolni.
Mivel tölthetik ki a biztosok az űrlapokat?
Nagyon fontos, hogy a számlálóbiztos, csak tollal, golyóstollal töltheti ki az íveket. Ha ceruzát akar használni akkor a válaszadó megtagadhatja a válaszadást, vagy utólag nem köteles aláírni a kitöltött íveket.
Mit tudunk a megfigyelőkről?
Civil szervezetek képviselői lehetnek megfigyelők a népszámlálás alatt, de csak közterületen tartózkodhatnak, vagyis nem mehetnek be a számlálóbiztossal a lakásokba. Ahhoz, hogy valaki ilyen megfigyelő lehessen, valószínűleg a szervezetnek akkreditáltatnia kell a személyt a polgármesteri hivataloknál, de erre vonatkozóan még nem tudnak pontosabb információt, hogy pontosan hol és mikortól lehet ezt megtenni.
Mit tegyünk, ha nem keres fel számlálóbiztos?
A számlálóbiztosnak a népszámlálás első napjaiban minden háztartást fel kell keresnie személyesen. Amennyiben valakinél október 24-ig nem jár számlálóbiztos, az adott személynek ezt jeleznie kell ezt a polgármesteri hivatalnál. Így gátolhatjuk meg, hogy véletlenül, vagy rossz szándék okán magyar családok maradjanak ki az összeírásból.
A népszámlálás során mikre vonatkozóan lesznek kérdések?
A nép- és lakásszámlálás alkalmával kérdések lesznek a személyekre (családi állapot, iskolai végzettség stb.), épületekre, lakóegységekre, háztartásokra vonatkozóan.
Kiket írnak össze az idei népszámláláson?
Az idei népszámláláson összeírnak minden román állampolgárságú, romániai lakhellyel rendelkező személyt (függetlenül attól, hogy a népszámlálás idején az országban vagy külföldön tartózkodik) és minden olyan külföldi állampolgárt vagy hontalant akik Romániában állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkeznek.
Mi történik akkor ha a népszámlálás kezdete és a kérdezőbiztos jelentkezése közben gyerekem születik. Őt is be kell diktálnom?
Az űrlapokra bevezetett adatok a 2011. október 20-án nulla órakor érvényes helyzetre vonatkoznak, ami alól kivételt képeznek a munkaidőre vonatkozó információk. Tehát összeírnak minden 2011. október 20-a nulla órája előtt született gyermeket és az ezen időpont után elhunyt személyeket. Nem fognak összeírásra kerülni a fent említett időpont után született gyermekek (annak ellenére, hogy az adatfelvétel időpontján életben voltak) és a 2011. október 20-a nulladik órája előtt elhunyt személyek.
Kötelező-e minden kérdésre válaszolnom?
A népszámlálás során az adatközlés és a hiteles válaszadás kötelező. Vannak azonban kérdések melyekre magunk döntjük el, hogy válaszolunk-e vagy sem. Ilyenek pl. az állampolgárságra, etnikumra, anyanyelvre, vallásra vonatkozó kérdések. Amennyiben valaki nem kíván válaszolni a fent említett kérdésekre ezek helyére a számlálóbiztos azt írja be, hogy „nem bejelentett” vagy „nem kíván válaszolni”. A válasz megtagadását azonban nem javasoljuk, hiszen ezzel hozzájárulunk a magyar lakosság számarányának csökkenéséhez!
Amennyiben egyetemista vagyok de közben dolgozom is, foglalkoztatottként vagy egyetemi hallgatóként írnak össze?
A 15. életévüket betöltött tanulók és egyetemi hallgatók, akik az egyetem mellett gazdasági vagy társadalmi tevékenységet is folytatnak, amelyből jövedelmük is származik foglalkoztatottként lesznek bejegyezve. Nem tekintik foglalkoztatottnak a jótékonysági tevékenységet, háztartási munkát végző személyeket.
Javíthat-e a számlálóbiztos az űrlapokban?
Ha a számlálóbiztos hibát ejtett az űrlapok kitöltése során, a hibás választ áthúzza majd a helyeset beírja. Ha azonban az etnikumra, anyanyelvre és vallásra vonatkozó válaszoknál ejtett hibát újra kell írja az űrlapot.
Férjemmel elváltunk, gyerekünk felváltva lakik hol nálam hol pedig nála. Ilyen esetben hol veszik a gyerekemet nyilvántartásba?
Ilyen esetben abban a háztartásban veszik a gyereket nyilvántartásba ahol ő ideje nagy részét tölti. Ha ugyanannyi időt tölt mindkét háztartásban arra a helyre kell őt beírni, ahol a népszámlálás ideje alatt tartózkodik.


A népszámlálási biztos munkája

Mik a feltételei annak, hogy valaki kérdezőbiztos lehessen?
Bárki lehet kérdezőbiztos, ha:
 • román állampolgársággal rendelkezik
 • nagykorú
 • jól ismeri a román nyelvet
 • büntetlen előéletű
 • legalább középfokú végzettséggel rendelkezik
Egyéb feltételek:
 • a terepen való munka képessége
 • a megfelelő magatartás tanúsítása
 • megfelelő nyelvezet alkalmazása
 • nem beszédhibás
 • olvashatóan ír
 • el tudja olvasni az apró betűvel szedett szöveget
Mobil telefonnal való rendelkezés előnyt jelenthet.
Szükséges iratok
 • végzettséget igazoló dokumentum (legalább középfokú végzettség)
 • személyi igazolványról fénymásolat
Online jelentkezés lehetséges?
Nem.
Csak személyesen lehet leadni a kérelmet?
A jelentkezőívet más is leadhatja a népszámláláson részt venni kívánó személy helyett.
Bérezés
50 lej/nap adózandó jövedelem. Az eddigi gyakorlat szerint az összeget egy részletben adják ki és kifizetése kb. egy hónapot vesz igénybe.
A népszámlálás időtartama
A lekérdezések október 20-31. között történnek, a kérdezőbiztosi munka 15,18,21 napos időtartamra szól.
A felkészítő
A jogszabályok szerint két alkalommal (reggeltől kb. 4-5-ig), gyakorlatban egy nap alatt történik a felkészítés és utána a résztvevőknek egy vizsgát kell tenniük, a saját háztartásukra vonatkozóan ki kell tölteniük a kérdőíveket. Helyszíne: A felkészítők a megye nagyobb településein történnek.
A számlálóbiztos feladata
Egy számlálóbiztos kb. 80-100 háztartásban kell lekérdezze az adatokat. Egy családnál a lekérdezés időtartama a családtagok számának stb. függvényében kb 50-100 perc.
Kötött-e a munkaidő?
Mindenki saját magának osztja be az idejét, naponta átlagban kb. 10 családnak kell kitölteni, azonban a kérdezőbiztosok a népszámlálás ideje alatt reggel 8-20 óráig elérhetők kell legyenek.
Tartózkodási engedély (flotant) szükséges-e ahhoz, hogy egy városban kérdezőbiztos legyek?
Nem szükséges az ideiglenes tartózkodási engedély. Egyetlen jogszabály sem írja elő ezt, mindenképpen jelentkezni kell.
Mi alapján döntik el, hogy a jelentkezett személyek közül ki lesz kérdezőbiztos illetve ki marad a pótlistán?
Vannak olyan települések ahol előszűrést végeznek, azonban vannak olyanok is ahol minden előzőleg jelentkezett személyt behívnak a képzésre és a megtartott képzés után teszt alapján döntik el, hogy kit vesznek fel számlálóbiztosnak és ki marad a pótlistán. Gyakorlatban ez településenként változik és a kiválasztás módozatát a helyi (települési) népszámlálási bizottságok döntik el.
Miért fontos, hogy magyar népszámlálóbiztosok is legyenek?
Az eddig megtartott népszámlálások tapasztalata felhívta a figyelmet arra, hogy az identitásválasztás szabadsága abban az esetben érvényesül a legjobban, ha a kérdezett személy anyanyelvén válaszolhat a feltett kérdésekre.
Szabadnapra jogosultság
A jogszabályok csak az elemi iskolában írnak elő kötelező szabadnapokat, bár vélhetően lesz egy hét szünet a többieknek is.
A munkanélküliek esetében a munkanélküli segélyt befolyásolja-e a népszámláláson való részt vétel?
Alapvetően nem kellene befolyásolja.